چهار روش برای دور شدن از حواس‌پرتی‌های دنیای تکنولوژی

در فرهنگ آنلاین امروزی، کارفرماها انتظار دارند کارمندانشان همیشه آنلاین و در دسترس باشند تا هر زمان به آن‌ها نیاز شد، بتوانند پاسخ دهند. با این‌ حال، تحقیقات نشان می‌دهند…

ادامه خواندن چهار روش برای دور شدن از حواس‌پرتی‌های دنیای تکنولوژی