هشدار دانشمندان درمورد ایده ساخت تراشه مغزی Neuralink

دانشمندان می‌گویند ایده‌ی ساخت رابط کاربری میان مغز انسان و ماشین ازسوی ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت نئورالینک، می‌‌تواند به‌‌معنای خودکشی بشر باشد. تقریبا یک ماه پیش بود که ایلان ماسک…

ادامه خواندن هشدار دانشمندان درمورد ایده ساخت تراشه مغزی Neuralink