09123369519شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18

مشتریان

برخی از سازمان ها و شرکت ها که به آنان خدمات ارائه شده است

برخی از پروژه های اجرایی

شرکت الکترونیک کارت دماوند

Datacenter VMware 6.5 project, Hosts Clustering, Storages Clustering, HA, FT, DRS

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان

Server Virtualization by vMware Esxi 6.0 Virtualization backup system (veeam Backup, NAS Seagate & HP DAS Storage)

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان

Design and execute Data Center (Rack Design, Cisco Switching, Cisco Routering, Miktorik Routers, Security Network, Firewall and UTM

بانک کشاورزی

راه اندازی سیستم مانیتورینگ دیتابیس اوراکل (PRTG)

شرکت اتوماسیون بهره کار

Server Virtualization by vMware Esxi 6.0 Virtualization backup system (veeam Backup, NAS Seagate & HP DAS Storage)

شرکت اتوماسیون بهره کار

Design and execute Data Center (Rack Design, Cisco Switching, Cisco Routering, Miktorik Routers, Security Network, Firewall and UTM, Email Server

شرکت تهویه

Design, programming Coil rating and load calculation software for Air conditioning systems by Visual Basic .NET 2015

شرکت کاسپین کامفورت

Server Virtualization by vMware Esxi 6.0 Virtualization backup system, Kerio Firewall and Email Server

شرکت دریا سرعت

Design and execute Server Room (Rack Design, Cabling, Cisco Switching, Miktorik Firewall) Servers Virtualization by vMware Esxi 6.7 Backup system (veeam Backup, NAS Seagate)

پروژه های طراحی سایت

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

ارتباط با ما

۰۹۱۲۳۳۶۹۵۱۹

Kambiz.Tayebi[at]gmail.com

بستن منو