مشتریان

برخی از سازمان ها و شرکت ها که به آنان خدمات ارائه شده است

برخی از پروژه های اجرایی

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان

Design and execute Data Center (Rack Design, Switches, Routers, Network Security, Firewalls

شرکت سیزپی

Server Virtualization, Backup Systems, Storages

شرکت سیزپی

Design and execute Data Center (Rack Design, Switches, Routers, Network Security, Firewalls

AgreeBank

بانک کشاورزی

راه اندازی سیستم مانیتورینگ دیتابیس اوراکل

شرکت الکترونیک کارت دماوند

Datacenter VMware project, Hosts Clustering, Storages Clustering, HA, FT, DRS

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان

Server Virtualization, Backup system, Storages

شرکت دریا سرعت

Design and execute Data Center (Rack Design, Switches, Routers, Network Security, Firewalls, UTM, Email Server

شرکت اتوماسیون بهره کار

Server Virtualization, Backup system, Storages, Email Server

شرکت اتوماسیون بهره کار

Design and execute Data Center (Rack Design, Switches, Routers, Network Security, Firewalls, UTM

شرکت تهویه

Design, programming Coil rating and load calculation software for Air conditioning systems by Visual Basic .NET 2015

شرکت کاسپین کامفورت

Server Virtualization by vMware Esxi 6.0 Virtualization backup system, Kerio Firewall and Email Server

پروژه های طراحی سایت

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

ارتباط با ما

۰۹۱۲۳۳۶۹۵۱۹

Kambiz.Tayebi[at]gmail.com